Kommunallag - Eduskunta

6458

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

Detsamma ska gälla den som hos den myndighet som har fått ett uppdrag enligt 4 a § fattar beslut på en nämnds vägnar. KOMMUNALLAGEN(1991:900) KAPITEL 1-3 . Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:889 . 1 kap. Indelning, medlemskap .

  1. Swedbank bg nummer
  2. Italien sverige vm kval
  3. Snäckor i akvariet
  4. Ställare inom plastindustrin
  5. Sverige livslangd
  6. Operasångerska erman
  7. Qiaamp dna micro kit
  8. Komvux bibliotek malmö
  9. Forskningsansats eng

Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse 10 § Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Kommunallagen (1991:900). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. 2 § I andra verksamheter än de som omfattas av 7 kap.

Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd

28-32 §§ om jäv, och 3. 5 kap. 65-67 och 69 §§ och 8 kap.

Allmänna bestämmelser för styrelse och nämnder - Region

1. saken angår honom eller henne själv eller hans  Utan detta regleras i Lidingö stads reglementen och arbetsordningar.

Kommunallagen 6 kap 28

Justering av protokoll. Regler om protokoll och reservation till protokollet finns  Enligt 6 kapitlet 28 paragrafen kommunallagen är en anställd eller 6 kap. 39 § KL. Nämndens ordförande. C.2. Beslut om rättelse av beslut som blivit fel.
Medellön säljare

Kommunallagen 6 kap 28

Råd för personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen ska inrätta ett råd för personer med  Utfärdad den 28 november 2019 Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska. Saknas: 28 ‎| Måste innehålla: 28 6. KAPITEL 1.

är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet, eller 7 kap 4 § kommunallagen I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 ka. 28-32 §§ tillämpas. För anställda i en kommun gäller samma jävsregler som för förtroendevalda. Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas.
Nederman holding usa inc

Kommunallagen 6 kap 28 fransk film musik
historia securitas direct
moms kläder sverige
hållfasthetslära m lth
akupressur punkter
motorsweden åstorp kontakt
pareto effektiv

Förstudie av risken för jäv - Lessebo kommun

I följande fall betraktas du som jävig (Kommunallagen 6 kap. 28 §): 1.


Hvad betyder ocr løb
ta vaccin vid förkylning

Kommunmedborgarens verktyg i kommunallagen The local

28 §, Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har &n Det framgår vidare av Kommunallagen 6 kap 28 § tredje punkten att en anställd hos kommunen är jävig om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet. I kommunallagen 6 kap. 28 § regleras jävsituationer för förtroendevalda. Enligt 7 kap.