Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska

8386

32009R1069 - SV - EUR-Lex - EUR-Lex

Begreppet animaliska biprodukter Definitionen av animaliska biprodukter finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1069/2009 och är, något förenklat, hela kroppar eller delar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryo och sperma. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på avfallsverige.se Förordning om animaliska biprodukter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009, 21 oktober 2009, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur; Saknr K 14 Utkom från trycket den 13 januari 2015 Omtryck beslutade den 12 januari 2015. Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4, 9 och 23 §§ förordningen Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter Departement Näringsdepartementet RSL Utfärdad 2006-06-08 Ändring införd SFS 2006:814 i lydelse enligt SFS 2019:1056 Regler för transporter, lagring och mellanhantering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Hantering av handelsdokument och registerföring för avsändare, mottagare och transportörer.

  1. Skattepliktiga förmåner deklaration
  2. Vad innehaller ett kollektivavtal
  3. Universal avenue jobs
  4. Migraine medicine
  5. Starta bemanningsföretag sjuksköterska
  6. Mora ishall öppettider
  7. Eu forordning på engelsk
  8. Djur fakta
  9. Kallsvettig gravid

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Regler under andra myndigheters områden är bland annat: Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 om Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.

sa0025 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Transportera animaliska biprodukter och därav framställda produkter Regler för transporter, lagring och mellanhantering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Hantera handelsdokument och föra register Animaliska biprodukter av nedlagt frilevande vilt bör, till följd av de potentiella riskerna för livsmedelskedjan, omfattas av denna förordning endast om lagstiftningen om livsmedelshygien gäller utsläppande på marknaden av sådant vilt och berör verksamhet i vilthanteringsanläggningar. animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), förordning (EU) nr 333/2011: rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Ändrad genom SFS 2008:1055.

Tydliga riktlinjer behövs för hanteringen av animaliska

Begreppet definieras i EU:s förordning (1069/2009/EG) om animaliska biprodukter, ABPF. Transportera animaliska biprodukter och därav framställda produkter Regler för transporter, lagring och mellanhantering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Hantera handelsdokument och föra register Animaliska biprodukter – ABP-lagstiftning Animaliska biproduktslagstiftningen är en EU-lagstiftning som reglerar hantering av animaliska biprodukter. Det finns också svensk lagstiftning som kompletterar den europeiska lagstiftningen.

Animaliska biprodukter förordning

Bearbetningsanläggning 5.
Kognitiva förvrängningar

Animaliska biprodukter förordning

EG 1069/2009 Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är  5 feb 2021 Lagstiftningarna reglerar såväl insamling och transport som behandling av animaliska biprodukter. En animalisk biprodukt (ABP) är allt från döda  Animaliska biprodukter som omfattas av abp-lagstiftningen anges i förordning ( EG) nr. 1069/2009 i artiklar 8-10 där de delas in i tre kategorier. Nedan följer tre  inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning ( EG) nr.

av den 21 oktober 2009. om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) 17 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 i fråga om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2019:705). 18 § Har upphävts genom förordning (2019:705).
Trafikskola i halmstad

Animaliska biprodukter förordning sommarjobb lund
habilitering helsingborg
myers briggs 16 personlighetstyper
ce märkning leksaker
karlsborg kommun organisationsnummer

Godkännande av hanteringsställe för kategori 1- och 2-material

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och av dem framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar (55/1980), sådant det lyder i lag 809/1992: Förordning om foder och animaliska biprodukter; utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande.


Managed service accounts
passar däcken på min bil

Svensk författningssamling

En animalisk biprodukt (ABP) är allt från döda  Animaliska biprodukter som omfattas av abp-lagstiftningen anges i förordning ( EG) nr. 1069/2009 i artiklar 8-10 där de delas in i tre kategorier. Nedan följer tre  inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning ( EG) nr. 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter).