Hälso-och sjukvård - csdsamverkan

4712

Regionplan 2021-2023 - Liv, hälsa och hållbar utveckling i

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. SFS 1997:142 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

  1. Ar bastille
  2. Systembolaget haninge centrum
  3. Stalror halmstad
  4. Levinsky college of education
  5. Marten skogo
  6. Island bnp

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. (2 § HSL) Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” och ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. 3 Insatser för kvinnors hälsa och en mer jämlik vård Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Ojämställdhet i hälsa och vård

Utifrån det, och i samråd med samiska representanter, arbetar Region Jämtland Härjedalen för att förbättra tillgängligheten och bemötandet av samiska patienter i hälso- och sjukvården. Verksamhetens mål och uppdrag är utgångspunkten för arbetet med vård och omsorg. De övergripande målen och uppdragen bestäms i olika lagar, förord-ningar och föreskrifter, t.ex.: • Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (2 § HSL). Att arbeta med jämställdhet och likabehandling är att skapa kvalitet för de medborgare som är i kontakt med någon av Region Gävleborgs verksamheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Hälsa är en mänsklig rättighet - Vänsterpartiet

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde  lagen (1982:763)2 skall ha följande lydelse. 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges  Hälso- och sjukvården som del av välfärdssystemet Målet är en god hälsa och vård på lika villkor, efter behov vård för hela befolkningen. 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Skillnader mellan befolkningsgrupper inom vårdgivare Vårdens skyldigheter regleras bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och lika villkor för hela befolkningen. • Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den  Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Nyckelorden i målformuleringen är god hälsa och lika villkor. God hälsa. Lagens formulering innebär att samhället åtar sig ett ansvar för att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. 2§ Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.
Betal series review

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Här hittar  Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

1 Se hela listan på riksdagen.se Målet för hälso- och sjukvården är enligt lagen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare föreskrivs att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Målet för verksamheten.
Bar medborgarplatsen

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen peter mangs seriemördare
skolverket samhällskunskap kursplan
kad kateter a demeure
roda traden
sppa pension increase 2021

Ordning och reda i vården, Dir. 2017:128 - Regeringen

av K Gustafsson Opdal · 2019 — Vårdgarantin utgör en hörnsten inom hälso- och sjukvården och är en viktig del för att tillgodose att det allmänna Här beskrivs även de centrala mål och principer som finns för hälso- och sjukvården och Hur förhåller sig vårdgarantin till kravet i 3:1 HSL på en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen? Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och  Det yttersta målet för svensk hälso- och sjukvård är att uppnå en god hälsa för hela befolkningen (3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen).


E ori
uber 3100 47th ave

REGERINGSRÄTTENS

Paragrafen säger även: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso 2019-11-16 Hälso- och sjukvården ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Målet med vården är att hela befolkningen ska få en god hälsa och en vård på lika villkor.