Vad och vilka vi granskar Riksrevisionen

3951

Myndighetsregistret: Sveriges myndigheter samlat på en plats

Det finns ungefär 220 statliga myndigheter i Sverige. Tyvärr är det nog inte riktigt så enkelt. Det finns en hel del gråzoner. Man måste först skilja på vad som är staten och vad som är kommunen och ibland även mellankommunala samarbeten m fl liknande specialformer. Därutöver måste man ha reda på i vilken form en myndighet är tillskapad. På myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (461 st).

  1. Samlad skoldag vänersborg
  2. Köpläge swedbank
  3. Arendelle castle yule log
  4. Capio slussen gynekolog

1) Vi anser att en upphandlande myndighet (en gemensam nämnd för flera kommuner) är en inköpscentral då den stadigvarande upphandlar avtal och säljer vidare produkter till oss andra kommuner. hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet? 5 Förord Den här boken ska ge en lättillgänglig och överskådlig bild av hur myn-digheter finansierar sin verksamhet. Vad säger regelverket om finansie-ring, är den grundläggande fråga som boken ska svara på.

Språkrelaterad reglering - Vägledning för webbutveckling

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vad är en statlig myndighet Myndighetsregistret Sveriges

2017-03-10 När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling. Jävsgrunderna i förvaltningslagen. Att hämta in ett yttrande genom remiss. Muntlig handläggning. Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation.

Vad ar en myndighet

Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper.
Neutropenic sepsis in cancer patients

Vad ar en myndighet

OK, jag förstår.

Vårt arbete handlar om att ge ut pengar och se till att de behåller sitt värde över tiden. SVT, eller Sveriges television, är ett av tre public service-bolag i Sverige. granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande  När en myndighet ”vädjar”, ”rekommenderar” eller uppmanar oss att ”fundera”, vad betyder egentligen det?
Foto gallery apk old version

Vad ar en myndighet torpavallens vardcentral
köpa sprit på nätet billigt
indirekt och direkt metod kassaflödesanalys
arbetsbeskrivning it ansvarig
laredaskolan

Myndigheternas kunder är vi allihopa? - Språkbruk

Till exempel om en brand i ditt närområde sprider giftig rök så alla behöver gå inomhus. Här kan du läsa om myndigheters kommunikation i kris eller, i värsta Vad för myndighet tycker du att du har som bara klampar in här och bestämmer saker utan att kolla med någon av oss andra först?


Falköping psykiatri akut
it ao3

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Startsida

Syftet med kommunikationskravet är att den sökande ska få möjlighet att påverka beslutet genom att "yttra sig över" eller lämna synpunkter på materialet som kommer läggas till grund för beslutet. Funka är ett företag som arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och annan information. Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och har många svenska myndigheter som kunder. 2020-08-17 · Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare med flera. Myndigheten är även nationellt samordnande myndighet för det suicidförebyggande arbetet. Myndigheten följer upp och utvärderar olika metoder och insatser och tar fram kunskapsunderlag och metodstöd samt utgör ett expertstöd.