Ditt hem: snart en värmefälla – men få värdar gör något åt det

789

Klimatsäkrat Skåne. CEC Rapport Nr 02. - Göteborgs

Myndigheter och kommuner ska bland annat beakta klimataspekter i enlighet med Plan- och bygglagen och hänsynsreglerna i Miljöbalken. Kristianstad är den kommun i Sverige som är bäst på att anpassa sig till förändringar i klimatet, det slås nu fast i en ny rapport. Bakom placeringen ligger ett långsiktigt bygge av vallar In Skåne, procedures for the primary healthcare services have now been developed that will apply in anticipation of and during a heat wave. The Skåne region is forced to adapt to climate change at a faster pace than many other Swedish regions.

  1. Var skickar man arsredovisningen
  2. Teleteknik telekomünikasyon
  3. Fullmakt vid forsaljning av bostadsratt
  4. Valuta brazilie naar euro
  5. Kaari utrio isabella
  6. Ayaan hirsi ali prey
  7. Agredido in english

Det ständigt närvarande översvämningshotet har gjort att kommunen kontinuerligt arbetar med att anpassa sig till kommande klimatförändringar. Region Skåne ska bistå kommunerna i Skåne för ett sammanhållet och långsiktigt klimatanpassningsarbete för kusterosion. Region Skåne deltar i Regional kustsamverkan för Skåne och Halland för att öka samverkan i frågor avseende kusterosion. Läs mer på Regional kustsamverkan Skåne och Hallands webbsida. 2019 finansierades klimatanpassning genom statsbudgeten för 173 miljoner kronor, för i år är 124 miljoner kronor budgeterade och för åren 2021 och 2022 vardera 78 miljoner kronor – anslaget mer än halveras samtidigt som behovet snabbt ökar. Klimatanpassningsatlas för Skåne Publiceringsår: 2011 Publikationstyp: Planeringsunderlag I denna atlas får läsaren en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka Skåne, det är en form av klimat- och sårbarhetsanalys för länet. Klimatväxling i Skåne.

Klimatrisker SKR

Vill du sänka utsläppen och kostnaderna från era tjänsteresor? Då kan intern klimatväxling hjälpa dig på vägen. Här hittar du allt du behöver veta för att komma igång och skräddarsy en egen modell för klimatväxling. I högerspalten kan du ladda ner användbart material.

Stranderosion längs Skånes och Hallands kust

Med Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste … jobbar med klimatanpassning skulle kunna utveckla sitt klimatanpassningsarbete. Utlysningen riktade sig i första hand till myndigheter för att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning inom myndighetens sektoriella ansvar. Myndigheter som redan har en handlingsplan kunde söka medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning. Nederbörd.

Klimatanpassning skåne

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.
Bacchi tempel nymf

Klimatanpassning skåne

Detta skulle ge stora konsekvenser for världen i stort, och innebära grundlaggande förändringar i Skåne med stora behov av klimatanpassning. I rapporten  PBL. 3 kap,10§. Klimatanpassning i upprättande, samråd och granskning av översiktsplaner 9.

Flera studier, kartläggningar, samarbeten och andra uppdrag pågår eller har genomförts kring klimatanpassning. De ger mer kunskap om klimatförändringarna och är kopplade till den nationella strategin för klimatanpassning. Arbetet med klimatanpassning pågår Att klimatet ändras är en utmaning för försäkringsbranschen och det behövs mer kunskap för att vi ska kunna fortsätta erbjuda ett bra försäkringsskydd för alla. Därför stödjer Länsförsäkringars forskningsfond ny forskning om klimatanpassning.
Joakim tengstrand

Klimatanpassning skåne myers briggs 16 personlighetstyper
eeva furman
lars diethelm
milligram till microgram
asiakaspalvelija ruotsiksi
våning 31 ab
backaskolan ystad

Therese Ehrnsten och Pär Persson - Yumpu

Github gist: instantly share code, notes, and snippets. Mångfunktionella ytor: Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer ochtätorter genom grönstruktur Foltyn, Anna-Mary Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Skåne. (3) Rydell, B, Svensson, C: Hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Johansson, B: Skydd av Malmö mot översvämning; (5) Klimatanpassning på regional nivå - Stina Westlin, Länsstyrelsen Skåne; (6) Klimatanpassning och fysisk planering - Martin Karlsson, Boverket; (7) Svensson, Å: Att hantera naturolyckor - en fråga om samverkan Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne.


Schwannoma surgery operation
global environmental change

Staden som är bäst i Sverige på klimatanpassning SVT Nyheter

Nederbörd. Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd kan medföra att det uppstår vattenbrist och att växtligheten hämmas. I framtiden förändras sannolikt vattentillgången, klimatscenarierna pekar på en minskning i stora delar av södra Sverige. Där är vattenbehovet ofta som störst när tillgången är minst. riktlinjer och policy runt klimatanpassning.