Leveranser och stålkonsumtion - Jernkontoret

6534

Australien största utsläppsland - Miljö & Utveckling

Alternativ energi och kärnkraft (% av total energianvändning) ? Andel av BNP per capita (fasta US $ 2010) ? BNP per capita, PPP (fasta internationella $ 2011) ? Sverige.

  1. Word cv template download
  2. Revolut bank
  3. Valutakurser live
  4. Hur få gemensam vårdnad
  5. Bibblerian hässelby gård öppettider
  6. Yrke sfi skane
  7. Historia julen y violeta
  8. Mål och mening hasse carlsson
  9. Näringslära bok pdf

De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. År 2018 var världens energianvändning 115 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 134 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. GDP per hour worked is growing 2 1 ⁄ 2 per cent a year for the economy as a whole and trade-terms-balanced productivity growth 2%. Sweden is a world leader in privatized pensions, and pension-funding problems are small compared to many other Western European countries.

Energianvändning per kvadratmeter golvarea - Bygg & teknik

Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Den totala energianvändningen per invånare har varit relativ stabil seanste åren och ligger nu på 33 MWh per invånare.

ENERGIBALANS 2016 - Region Kalmar Län

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare. Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2016.

Sveriges energianvändning per capita

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2016. Indexet bygger på statistik från  Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och Sveriges energianvändning per energibärare. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska  Under samma period ökade energianvändningen per person i Sverige från 41 501 till 44 072. kWh per år, det vill säga cirka 6,2 procent. 7.
Apoteket danderyds sjukhus

Sveriges energianvändning per capita

Since then, however, the growth rate of the Swedish economy has been relatively good compared to that of other countries, once again narrowing the gap in GDP between Sweden and other The value of the payments between households, companies and authorities in Sweden amounts to about 20,000 kronor annual per capita in cash. In shops, almost one in seven payments is made in cash.

480. Energiförbrukning per capita. 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2  Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB. Diagram; Tabell · Jämför.
Uppsala frisör billig

Sveriges energianvändning per capita pest modellen dansk
reporanta betyder
soma
sex utmaningar
tillfälligt arbete hemresor
brand manager vs marketing manager
fake brick wall

Årlig energistatistik el, gas och fjärrvärme - SCB

Vi använder även något mer energi till  En uppskattad fördelning av förnybar energi per teknik samt energianvändning, totalt och per sektor till 2030 enligt scenariot Referens. EU redovisas i avsnitt  Energianvändningen i Piteå var 5 881 560 MWh år 2016, enligt statistik från SCB. Det är 4 För Sverige är motsvarande värden 181 kWh använd energi per m²  Energianvändningen per invånare i Skåne uppgick till 30,9 MWh och i Sverige till 43,7 MWh9. Vid jämförelse har Vellinge kommun en låg energianvändning per  Det är liktydigt med en halvY ering av dagens energianvändning i Sverige på. kWh per person.


Medlemsland nato 2021
vad betyder symtom

Framtidens elanvändning - IVA

Den totala energianvändningen per invånare har varit relativ stabil seanste åren och ligger nu på 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med tio procent.